Waarom CO² sensoren alleen, niet de oplossing zijn

Het concept rond CO² sensoren (koolstofdioxidesensoren) dat onze overheid wenst te implementeren is een fractie van het verhaal.

De CO²-sensor geeft een indicatie, d.w.z. een meetrapportering van de hoeveelheid  CO², wat dus niet wil zeggen dat de meting een oplossing is tegen de verspreiding van het COVID-19-virus.

Als we uitademen kan je dit simpel opdelen in 2 belangrijke elementen zijnde CO² en waterdamp. Hopelijk zonder derde element zijnde virusdeeltjes.  Wanneer we in een gesloten ruimte zitten zal de zuurstof geleidelijk aan verlagen en de concentratie CO² verhogen, hoe hoger het CO² gehalte, hoe meer dit aantoont dat de ruimte dient verlucht te worden. Dit om plaats te maken voor O² (zuurstof).

We schetsen het scenario van een vergaderruimte waar net 5 personen aanwezig waren maar 1 van deze personen was besmet met Sars-Cov2, en heeft de ziekte Covid-19. Het ventileren of verluchten zal in dit geval zorgen dat de virusdeeltjes in de binnenlucht langzaam aan verdwijnen via de ventilatiekanalen of openstaande ruiten (hopen we). Een aanduiding dat de ruimte voldoende verlucht is kan aangetoont worden met een CO² meter die een waarde aangeeft van 400ppm tot 850ppm (ongeveer)

Datzelfde scenario in een ruimte zonder verluchting of ventilatie verhoogt de kans dat virusdeeltjes in de ruimte langer in de luchtlagen aanwezig blijven, en zo gedurende een langere periode mogelijke gastheren kan vinden.

We kunnen dus stellen dat het virus in de lucht blijft tot het een gastheer gevonden heeft.
Een CO² sensor toont dus enkel aan dat de ruimte voldoende is verlucht en dat de virusdeeltjes ‘mogelijks’ uit de ruimte zijn geventileerd. 100% waterdicht is deze formule of stelling in mijn ogen niet. Mijn vermoeden dat jij op dezelfde golflengte zit is groot.

Hoge concentraties co² leiden vooral tot concentratieproblemen, gevoel van moeheid, hoofdpijn en het lichaam dient meer energie te steken in het onttrekken van zuurstof uit de aanwezige lucht. We mogen dus zeker zijn dat een lage CO²-waarde wel bijdraagt tot een gezondere leefomgeving of werkomgeving. Het concept van het verluchten van klaslokalen of werkplaatsen zou vandaag al lang een logica moeten zijn, we lopen dus achter de feiten aan.

Vandaag kunnen we wel actieve luchtzuivering gebruiken, technologische oplossingen om onze werk-en leefomgeving drastisch te verbeten. De vraag rust enkel bij jou, ben jij iemand die meer wil doen voor je omgeving? Zowel op het werk, de school van je kinderen, je thuis of je kantoor?

Ik ben overtuigd dat wij mensen zelf de keuze hebben,
de keuze om meer te zijn en te doen ligt bij onszelf.